Όταν μιλάει ο Αρχιεπίσκοπος, πρέπει να είναι είδηση

όχι απλά αν βγαίνει και να λέει ... ότι νά 'ναι

Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας, Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, Χρυσόστομος Β΄, όατν βγαίνει να μιλήσει στα ΜΜΕ πρέπει να είναι είδηση για τον Κυπριακό λαό…

Και όχι να λέει «αρλούμπες’….

Άς αφοσιωθεί στα περί του Οίκου του…

Αυτό τα λέει όλα….

Comments are closed.